Bộ Tiền Lọc Máy Kiềm Water Plus

2.850.000

Bô tiền lọc có áp 4 cấp Water Plus sản xuất tại hàn Quốc.