Canxi Citrate Formula

1.466.000

Canxi hữu cơ, công nghệ Tây Đức, triết xuất từ quả bắp,canxi citrate hấp thụ gấp 3 lần canxi cacbonat, vitamin C, MgO, D3, Synergy..