Máy Kiểm Tra Sức Khoẻ Phân Tích Lượng Tử Sinh Học Qua Bàn Tay

4.000.000

Thiết bị kiểm tra sức khoẻ 36 chỉ số hiện đại nhất hiện nay.