Sách Dinh Dưỡng Học Bị Thất Truyền

79.000

Cuốn sách Dinh Dưỡng Học Bị Thất Truyền Đẩy Lùi Mọi Bệnh Tật viết về quan điểm y học hiện đại nhưng nội dung rất gần gũi, dễ hiểu. Tác phẩm như một cuốn sách giáo khoa có những luận điểm y học rõ ràng và được chứng minh cụ thể. Phương pháp lập luận với những dẫn chứng sinh động, khéo léo khiến người đọc luôn trong trạng thái thực hư hư thực, quả thật rất tài tình.